VTI-podden Cykelcentrum

Hur ska vi lösa samhällsproblem som ökande biltrafik, köer, luftföroreningar, platsbrist och ohälsa? Transporter är en viktig del i vår vardag, men hur vi transporterar oss påverkar inte bara oss själva. I VTI-podden Cykelcentrum lyfter vi olika forskares perspektiv på lösningen. Genom våra nätverk fångar vi upp ett brett perspektiv på cykling, med allt ifrån cyklisters beteende och värderingar, hälsa, drift och underhåll till utformning av cykelinfrastruktur, trafik- och stadsplanering. Vi publicerar ett avsnitt i månaden under våren 2023. Cykelcentrum är ett nationellt kunskapscentrum, placerat på VTI. Sedan 2018 arbetar vi på uppdrag av regeringen för ökad och säker cykling. Vi gör kunskapen tillgänglig, i samverkan mellan forskning och utbildning.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Google Podcasts
  • Podbean App
  • TuneIn + Alexa

Episodes

Monday May 08, 2023

Till Koglin, lektor och forskare vid Lunds tekniska högskola och institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds Universitet. Han är kulturgeografen som undervisar ingenjörsstudenter med ett fokus på rättvise- och maktaspekter, om cyklisten i ett trafiksystem som är fyllt av normer och hierarkier. Läs mer på cykelcentrum.vti.se.
#vtipoddencykel

Tuesday Mar 28, 2023

Hur sköts cykelvägar på bästa sätt för att bli så säkra och attraktiva som möjligt och varför är det viktigt? Vilka metoder är bäst för vinterdrift? Det berättar Anna Niska, forskningsledare på VTI och föreståndare för Cykelcentrum. Läs mer på cykelcentrum.vti.se. 
#vtipoddencykel

Monday Mar 06, 2023

Vad säger normen om vad som är ”goda föräldrar”? Hos dagens föräldrar finns attityden att de skyddar barnen genom att skjutsa dem till skolan. I själva verket vore det bättre för barnen att gå eller cykla. Anna-Karin Lindqvist, bitr. professor på LTU, om projektet Aktiva skoltransporter. Läs mer om Anna-Karin på Cykelcentrums hemsida cykelcentrum.vti.se.
#vtipoddencykel

Tuesday Jan 31, 2023

Vad motiverar människor till att byta färdmedel? Medverkande är Sonja Forward som är forskningsledare på VTI. Hon har under sina 30 år som forskare bland annat tagit fram en handbok om kampanjer för att påverka trafikanters beteenden. Mer om Sonjas forskning på vår hemsida. #vtipoddencykel

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013